William MacAskill, 2015

On kerge arvata, et ükskõik mida sa ka ei teeks, ei loe see nagunii midagi. Maailmas, kus ikka veel peetakse sõdu ning mida vaevavad vaesus ja laastavad loodusõnnetused, võidki uskuda, et ükski inimene ei saa midagi teha selle muutmiseks. Sel juhul pole sul õigus.

Inimesed mitte ainult ei saa, vaid nad ka juba muudavad maailma väga suurel määral. Me kõik saame nendega liituda, kui vaid natuke aega varume ja oma tegevuse läbi mõtleme.

Me elame väga erilisel ajastul. Arenenud maailmas on industrialiseerumine endaga kaasa toonud enneolematu majanduskasvu. Tänased inimesed on umbes 30 korda rikkamad, kui nad olid 200 aastat tagasi.

Aga – see kasv on olnud äärmiselt ebaühtlane. Suur osa maailmast on põhimõtteliselt ikka sama vaene nagu sadu aastaid tagasi. Sellise ebavõrdsuse tulemused on karmid: sinu jaoks võib kümme eurot olla tühine tööjärgne kulutus õlu peale, kuid nemad, kes elavad globaalsel vaesuspiiril, peavad sama summaga viis päeva hakkama saama.

Kuigi see olukord võib tunduda hirmuäratav, asetab see tegelikult rikastes riikides elavad inimesed unikaalsesse positsiooni, kus nad saavad tõeliselt muuta kõige vaesemate inimeste elusid. Meie raha mitte ainult ei tee ära arengumaades palju rohkem kui siin, vaid meil on ka ligipääs tehnoloogiale ja arusaamad sellest, kuidas paigutada oma ressursse kõige efektiivsemalt.

Kui me tegutseme targalt, võime leida meetodid, kuidas oma eeliseid kasutades teha tohutult palju head.

Rahaülekanded ja malaariavastased võrgud

2009. aastal olid Paul Niehaus ja Michael Faye Harvardi ülikoolis lõpetamas oma doktorikraade majandusarengus. Koos kolleegidega tahtsid nad leida viisi, kuidas parandada arengumaades elavate inimeste elusid. Nad leidsid tõendusmaterjali, et üks kõige efektiivsemaid meetodeid selleks on kõige vaesematele inimestele raha ülekandmine ja laskmine see neil oma äranägemisel ära kulutada.

Sellest inspireerituna lõid nad sääraste rahaülekannete jaoks GiveDirectly. Alustanud kui privaatne annetuskeskkond, muutus see 2011. aastal avalikuks heategevusorganisatsiooniks, mis kannab uusi tehnoloogiaid kasutades vastuvõtjatele üle kuni 91% annetatud rahasummast.

Tulemused on olnud lootustandvad. Arvukad uuringud näitavad, et perekonnad kasutavad raha mõistlikult, investeerides oma tervisesse ja laste haridusse. Pere sissetulek kasvab ja jääb kõrgemaks, parandades elusid nii lühi- kui pikaajalises perspektiivis.

Loomulikult ei pea sa asutama heategevusorganisatsiooni, et muuta maailma paremaks. Võtame näiteks Lincoln Quirk’i, kes oli samuti huvitatud rahaülekannete heategemise potentsiaalist, kuid kes läks hoopis teist rada pidi.

Lincoln asutas ettevõtte nimega Wave. See annab Ameerika Ühendriikidesse immigreerunule võimaluse odavamalt ja lihtsamalt oma lähedastele kodumaal raha üle kanda. Nemad saavad raha aga mobiiltelefoni teel lihtsasti kätte. Jällegi, raha andmine maailma vaesematele inimestele on efektiivne viis nende elude parandamiseks. Samuti aitab see kaasa üldisele majandusarengule.

Inimesed on leidnud ka mitmeid teisi lahendusi maailma muutmiseks. Näiteks asutas Rob Mather 2004. aastal heategevusorganisatsiooni Against Malaria Foundation (AMF). Maailma Terviseorganisatsiooni poolt heaks kiidetuna jagab AMF ohustatud kogukondadele malaariavastaseid võrke. Vaid 5 euro eest võrgu kohta on see väga suurel määral vähendanud malaariast tingitud surmasid ja võimaldab lastel koolis ning täiskasvanutel tööl käia ja raha teenida.

Need näited on üsna erinevad, kuid mis neid ühendas ja edukaks tegi, olid inimesed, kes mõtlesid selle üle, milline mõju nende altruistlikul tegevusel päriselt oli.

Efektiivse altruismi liikumisega liitumine

Kuid kuidas saavad need inimesed kindlad olla, et nende aeg ja raha tõesti midagi muudavad ega kao lihtsalt musta auku?

Selleks mõõdavad nad uuringute ja teiste hinnangute alusel oma tegevuse mõju – ning vastavalt sellele kohandavad oma plaane. See ongi efektiivse altruismi põhiidee: teha mõistust ja tõendusmaterjale kasutades võimalikult palju head. Minu arvates on meil kui indiviididel kõige parem just niimoodi kontrollida seda, kuidas me maailma muudame.

Suurem osa meist ei asuta kunagi ettevõtet või heategevusorganisatsiooni ega tee teaduslikku läbimurret. Kuid me kõik võime oma aega ja raha targalt kasutades tohutult palju saavutada.

Organisatsioonid, nagu GiveWell ja Giving What We Can, on pühendunud kõige efektiivsemate heategevuslike organisatsioonide leidmisele. Mittetulundusühing 80 000 Hours pakub infot kõrge sotsiaalse mõjuga karjääride kohta.

Meil kui arenenud riikide kodanikel on väga palju uskumatuid eeliseid. Oma aega ja raha efektiivselt andes saame maailma kõige vaesemaid inimesi väga palju aidata.

Unusta süngus ja õnnetused ning keskendu pigem sellele, kuidas sinu panus võiks muuta kellegi elu.

Teksti allikas: https://medium.com/bill-melinda-gates-foundation/the-shockingly-simple-ways-you-can-make-a-difference-in-the-world-7addde5533ca