Meie väärtused

AVATUS

Arvesta kõikide valdkondade ja tegevustega ning tegutse sellisel viisil, mis toob kõige parema sotsiaalse mõju.

KRIITILINE MÕTLEMINE

Kasuta tõendeid, teadust ja mõistust, et määrata kõige paremad meetodid maailma paremaks muutmiseks.

GLOBAALNE EMPAATIA

Väärtusta kõiki elusolendeid hoolimata rahvusest, uskumustest, elukohast, religioonist või liigist.

Efektiivne altruism on filosoofia ja ühiskondlik liikumine, milles kasutatakse tõendeid ja mõistust, et määrata kõige paremad meetodid maailma paremaks muutmiseks. Efektiivsed altruistid püüavad arvestada kõikide probleemide ja tegevustega ning seejärel tegutseda viisil, mis toob kõige suurema positiivse mõju. Selline laiahaardeline tõenduspõhine lähenemine eristab efektiivset altruismi traditsioonilisest altruismist ja heategevusest. Kuigi suur osa efektiivsetest altruistidest on keskendunud mittetulundussektorile, saab efektiivse altruismi filosoofiat rakendada palju laiemalt, sealhulgas prioritiseerides teadusprojekte, ettevõtteid ja poliitilisi algatusi, mida hinnatakse efektiivseks elude päästmise ja parandamise poolest.

Mida efektiivsed altruistid otsivad

ULATUS

Kas selle probleemi nimel töötamine aitab paljusid elusid märkimisväärselt paremaks muuta?

LAHENDATAVUS

Kas pühendatud jõupingutus probleemi nimel aitab luua mõõdetavat muutust?

KÕRVALEJÄETUS

Kui palju on seda probleemi märkamata jäetud või alaväärtustatud?

Juhtpõhimõtted

Efektiivse altruismi elluviimine tähendab tegutsemist vastavalt järgmistele juhtpõhimõtetele.

Pühendumine teistele:

Me võtame teiste heaolu väga tõsiselt ja oleme valmis võtma olulisi isiklikke samme teiste kasuks. Mida see täpselt tähendab, võib inimeseti erineda, aga igal juhul on efektiivne altruism pühendunud eelkõige aktiivselt maailma paremaks muutmisele.

Teaduslik mõtteviis:

Püüame rajada oma tegevuse parimatele kättesaadavatele tõenditele ja arutlusele maailma toimimise kohta. Me mõistame, kui raske on teada, kuidas kõige paremini head teha, ja seetõttu püüame vältida üleliigset enesekindlust, otsida meie vaadetele asjatundlikku kriitikat, olla avatud ebaharilikele ideedele ja võtta alternatiivseid seisukohti tõsiselt.

Avatus:

Me oleme kogukond, keda ühendab pühendumus nendele põhimõtetele, mitte konkreetsele ülemaailmsele probleemile. Meie eesmärk on teha nii palju head kui võimalik ja otsime selleks viise, mis ei seoks meid mõne konkreetse ülemaailmse probleemiga. Oleme avatud rakendama oma jõupingutusi kõikidele toetust vajavatele rühmadele ja nende abistamiseks mõistlike meetodite kasutamisele. Kui head argumendid või tõendid näitavad, et meie praegused plaanid ei ole parim viis abistamiseks, muudame oma veendumusi ja toiminguid.

Ausus:

Kuna me usume, et usaldus, koostöö ja täpne teave on hea tegemiseks hädavajalik, püüame olla ausad ja usaldusväärsed. Laiemas mõttes püüame järgida häid käitumisreegleid, mis võimaldavad kogukondadel (ja nendes olevatel inimestel) areneda. Me väärtustame ka efektiivse altruismi mainet ja tunneme, et meie tegevus kajastab seda.

Koostööle tuginemine:

Me oleme pühendunud sõbraliku ja avatud keskkonna loomisele, kus saavad edeneda erinevad meetodid ja kus vaateid hinnatakse nende tugevuste järgi. Et koostöö erineva tausta ja mõtteviisiga inimeste vahel sujuks, kohtleme erineva maailmavaate, väärtuste, tausta ja identiteediga inimesi sõbralikult ja lugupidavalt.