Meie väärtused

AVATUS

open-minded

Arvesta kõikide kaasuste ja tegevustega ning tegutse sellisel viisil, mis toob kõige parema sotsiaalse mõju.

KRIITILINE MÕTLEMINE

lab-beaker-icon-614x460

Kasuta tõendeid, teadust ja mõistust, et määrata kõige paremad meetodid maailma paremaks muutmiseks.

GLOBAALNE EMPAATIA

Väärtusta kõiki elusolendeid hoolimata rahvusest, uskumustest, elukohast, religioonist või liigist.

Efektiivne altruism on filosoofia ja sotsiaalne liikumine, milles kasutatakse tõendeid ja mõistust, et määrata kõige paremad meetodid maailma paremaks muutmiseks. Efektiivsed altruistid püüavad arvestada kõikide kaasuste ja tegevustega ning seejärel tegutseda viisil, mis toob kõige suurema positiivse mõju. Selline laiahaardeline tõenduspõhine lähenemine eristab efektiivset altruismi traditsioonilisest altruismist ja heategevusest. Kuigi suur osa efektiivsetest altruistidest on keskendunud mittetulundussektorile, saab efektiivse altruismi filosoofiat rakendada palju laiemalt, sealhulgas prioritiseerides teadusprojekte, ettevõtteid ja poliitilisi algatusi, mida hinnatakse efektiivseks elude päästmise ja parandamise poolest.

Mida efektiivsed altruistid otsivad

ULATUS

Kas selle kaasuse nimel töötamine aitab paljusid elusid märkimisväärselt paremaks muuta?

LAHENDATAVUS

Kas pühendatud jõupingutus kaasuse nimel aitab luua mõõdetavat muutust?

KÕRVALEJÄETUS

Kui palju on seda kaasust märkamata jäetud või alaväärtustatud?

Meeskond

Risto Uuk
ristouuk@gmail.com
+372 58434759
Siim Schults
siim.schults@gmail.com
+372 56502048

Toeta

Aita Efektiivne Altruism Eestil edendada efektiivset altruismi. Meie peamised tegevused:

  • Diskussioonid – nt Doing Good Better raamatu lugemine
  • Karjääriseminarid – nt seminar, kus karjäärinõustaja juhendamisel mõeldakse oma heategevuslikust karjäärist
  • Konverentside järelvaatamised/videod + diskussioon – nt EA Global San Francisco 2017 järelvaatamine ja vestlused videode vahel
  • Üks-ühele või väikestes gruppides vestlused – nt huvilisega kokkusaamine ja vabas vormis efektiivsest altruismist vestlemine
  • Veebilehel ja sotsiaalvõrgus info jagamine – nt SEV mõju käsiraamatu jagamine
  • Uurimistöörühm – nt ELPL-le mõjuanalüüsi tegemine

MTÜ Efektiivne Altruism Eesti: EE247700771002681879.