Inimese karjääri kestus on ligikaudu 80 000 tundi. Kui Sind motiveerib töötamisel ühiskondlik mõju, siis tasub mõelda põhjalikult, kuidas seda aega kõige efektiivsemalt oma karjääri jooksul kasutada. Isegi kui kulutaksid vaid 1% oma karjäärist mõeldes, millist karjääri endale rajada tahad, mõtleksid sellest kokku lausa 800 tundi. Selleks pöördume karjäärinõu pakkuva organisatsiooni 80,000 Hours poole.

Nad on uurinud mitu aastat seda, millised üleilmsed probleemid on kõige pakilisemad. Need probleemid, mille nad tuvastanud on, ei ole ilmtingimata maailma suurimad ega tuntumad, vaid sellised, kuhu panustades võib oodata kõige suuremat piirkasu sellepärast, et need on teistest palju rohkem kõrvalejäetud.

Sellised probleemid on eksistentsiaalsed ohud. Tuumakatastroof ja äärmuslik kliimasoojenemine on kõige tuntumad katastroofilised ohud, aga rohkem ressursse tasub suunata hoopis ulatuslike pandeemiate ja tehisintellekti ohtude vähendamiseks sellepärast, et need saavad hetkel palju vähem tähelepanu.

Kuna üleilmsete probleemide tuvastamine on väga keeruline, ei saa kogu tähelepanu ainult mõnele üksikule probleemile suunata. Sellepärast tasub prioriseerida ka efektiivse altruismi kogukonna arendamist, üleilmsete prioriteetide alast teadustööd, asutuste otsustamisprotsesside parandamist, tööstusfarmiloomade heaolu suurendamist ja vaeste inimeste tervise parandamist. Tulevikus need prioriteetid kindlasti muutuvad.

Sageli valivad inimesed omale valdkonna selle järgi, kui palju see neile huvi pakub. See aga ei ole kõige parem viis karjäärivalikute tegemiseks sellepärast, et huvid sõltuvad kogemusest ja tekivad sageli juhuslikult. Enamus õpilaste suurimad huvid on sport, muusika ja kunst, aga nendesse valdkondadesse ei ole vaja palju inimesi. Huvid on ka paindlikud ja saavad ajapikku muutuda.

Maailma paremaks muutmiseks on vaja olla oma töös väga hea. Kuna väga raske on ette teada, millises töös on sinu sooritusvõime parim, tuleb katsetada ja proovida erinevaid asju nagu teadlane. Selleks aga, et mitte suvaliselt midagi proovida, tasub uurida nende käest, kes juba sellist tööd teinud on.

Karjäärimudel

Joonis 1. Karjäärimudel: ”Millest peaks koosnema unistuste töö?”. Allikas: 80,000 Hours.

William MacAskill rõhutab raamatus “Doing Good Better” küsida endalt karjääri valimisel järgmisi küsimusi:

  • Kuidas sobin ma sellele töökohale? Kui rahul ma selle tööga oleksin? Kas suudaksin teha seda pikaajaliselt? Kui hea ma selles oleksin või kui heaks suudaksin saada võrreldes teiste ametitega, mida saaksin valida?
  • Mis on mu mõju sellel töökohal? Kui palju ressursse saaksin mõjutada, sealhulgas tööjõudu, inimesi ja raha? Kui efektiivne on see eesmärk, millele neid ressursse saaksin suunata?
  • Kuidas aitab see töö minu mõjule kaasa tulevastes töödes? Kui hästi aitab see arendada oskusi, luua sidemeid ja saavutada kvalifikatsioone? Kui palju õpin selle kohta, mida edasi oma karjääris teha?

Mis töökohtadel siis efektiivsed altruistid töötavad? Võimalikke töökohti on palju, aga MacAskilli meelest on kõige kindlam valik töötada väga efektiivses mittetulundusühingus, nagu näiteks GiveWell.

Teine võimalus on valida endale töö valdkonnas, kus saab teenida palju raha, nagu näiteks finantsvaldkonnas, meditsiinis või tarkvaraarenduses, ja annetada suur osa sellest kõige tõhusamatele ühingutele.

Kolmas võimalus on teha tööd, mis suurendaks iseenda karjäärikapitali, et tulevikus oleks võimalik mõjusamat tööd teha. Sellised arendavad töökohad on seotud näiteks konsulteerimise, müügi ja turundusega.

Väiksema eduvõimaluse, kuid potentsiaalselt suurema mõjuga karjäärivalikuteks nimetab MacAskill ettevõtlust, teadust ja poliitikat. Mõned kõige enam efektiivse altruismi kogukonnas soovitatud töökohad ongi just nendes valdkondades.

Selleks, et endale karjääriplaan luua, soovitame tutvuda 80,000 Hoursi loodud materjalidega põhjalikumalt. Kui soovid meiega oma karjäärist vestelda, võta ühendust siin.